Každé dieťa je osobnosťou a každá osobnosť sa rozvíja vlastným tempom. Ako však vo veľa oblastiach, aj tu sa dajú určiť ...