Pre mnoho detičiek je čítanie spolu s rodičmi jedinečnou možnosťou mať mamku alebo ocka iba pre seba. Vtedy idú mobily, ...