Pôrod a narodenie dieťaťa prežíva emotívne samozrejme aj otec, je to rovnako veľká vec pre muža ako aj pre ženu. Napriek ...