Tábory pre deti sú zážitkom, ktorý môže podporiť sociálny rozvoj a osobnostný rast detí. A leto je ideálnou príležitosťou. ...