Tábory pre deti. Ešte stále je čas prihlásiť sa!

Tábory pre deti sú zážitkom, ktorý môže podporiť sociálny rozvoj a osobnostný rast detí. A leto je ideálnou príležitosťou.

Author avatar
babydrea
summer camp titulka

Čo v článku nájdete:

Leto je pre deti skvelým obdobím zažiť niečo nové, zabaviť sa a spoznať nových kamarátov. Okrem skvelej zábavy sú tábory jedinečným a obohacujúcim zážitkom, ktorý môže podporiť sociálny rozvoj a osobnostný rast detí.

Letný tábor môže tiež deťom poskytnúť príležitosť objavovať nové záujmy, učiť sa nové zručnosti a objavovať svoje záľuby a vášne. Prostredie táborov tiež podporuje sociálnu interakciu, tímovú prácu a mnohokrát prinášajú nové, celoživotné priateľstvá. Zapájanie sa do skupinových aktivít a spoločných zážitkov deťom poskytuje príležitosť budovať sociálne zručnosti, empatiu a porozumenie, čo sú vlastnosti dôležité pre zdravé vzťahy a celkový úspech.

Skvelou výhodou letných táborov, najmä v dnešnej dobe, je možnosť tráviť čas pohybom, v prírode na vzduchu a bez obrazoviek mobilných telefónov, televízorov a počítačov. Fyzické aktivity, či už je to turistika, plávanie či tímové športy a rôzne dobrodružstvá, sú skvelým spôsobom, ako zlepšiť fyzickú kondíciu detí ale aj podporiť ich duševnú pohodu a viesť ich k láske k prírode a pohybu. Tak sa budú môcť deti bez neustáleho rozptyľovania technológiami sústrediť na budovanie vzťahov v reálnom svete, zapájať sa do tvorivých činností a rozvíjať svoje koníčky.

Tábory na Slovensku

Dnes už máte k dispozícii na výber z veľkého množstva rôznych druhov letných táborov, či už sú to zážitkové, jazykové, športové, umelecké a rôzne iné. Nájdete tiež denné a pobytové tábory a tiež rôzne tábory podľa veku detí. Pozrite sa na niektoré z možností letných táborov pre deti na Slovensku.

Detské tábory Wachumba

Wachumba je komunita, ktorá ponúka rôzne zaujímavé pobyty pre deti, vrátane letných táborov. V ponuke nájdete letné tábory pre deti rôznych vekových skupín a zameraní, ako napríklad zážitkové tábory, jazykové či umelecké tábory. V ponuke majú napríklad vedátorský tábor pre mladých bádateľov, EKO tábor či dokonca letný tábor na ranči s jazdeckými tréningmi.

Ponuku (nielen) letných detských táborov od Wachumba si môžete pozrieť na tomto linku.

detsky tabor

Tábory od CK pre deti Boomerang

Chceli by si vaše deti vyskúšať napríklad indiánsky tábor či hudobný tábor? Tieto a mnohé ďalšie iné letné detské tábory ponúka detská cestovná kancelária Boomeranng. Na ich stránke si dokonca môžete urobiť kvíz, ktorý vám ukáže, aký tábor sa najviac hodí pre vaše dieťa.

Ponuku detských táborov od CK Boomerang nájdete na tomto linku.

Tábory v Tatrách od CK pre deti Prima Leto

Spoznať prírodu a objavovať krásy našich Tatier môžu vaše deti v táboroch od detskej cestovnej kancelárie Prima Leto. V ponuke majú tábory na celé leto v Slovenskom raji a v Nízkych Tatrách.

Ponuku táborov od CK Prima Leto nájdete na tomto linku.

Tip: Nezabudnite vášmu dieťatku do tábora zabaliť aj nejakú dobrú knižku. Ak neviete akú, inšpirujte sa naším starším článkom Knihy pre deti na letné prázdniny.

Dennetabory.sk

Denné aj pobytové letné tábory rôznych zameraní. Zaujímavým táborom z ponuky je napríklad Leto v oblakoch, kde sa počas turnusov deti môžu vyskúšať vzdušnú akrobaciu či Malí kuchárikovia, kde sa zas môžu venovať kuchteniu a skúšaniu zaujímavých receptov.

Pozrite si podrobnejšie ponuku denných táborov alebo pobytových táborov, ktoré ponúka dennetabory.sk.

detsky tabor

Tábory Bombovo

Po stopách lesa, no nielen to, sa vaše deti môžu vydať v letnom tábore od Bobomvo. V ponuke detských táborov od Bombovo nájdete množstvo rôznych dobrodružných, akčných, športových a ďalších iných táborov.

Ponuku detských táborov od Bombovo nájdete na tomto linku.

Tábory od CK Vida

Teenagerské, juniorské, tanečné, aqua, akčné či športové tábory ponúka aj CK Vida. Novinkou v ponuke je tábor v rozprávkovom prostredí Bojníc, ktorý je zameraný na výlety.

Ponuku letných táborov od CK Vida nájdete na tomto linku.

Tanečné tábory Leto s Lacim

Radi vaše deti tancujú? Potom by tanečný letný tábor mohol byť tou správnou voľbou? Tanečné tábory Leto s Lacim ponúkajú denné ale aj pobytové tábory, ktoré sú plné tanca a zábavy.

Pozrite si ponuku tanečných táborov Leto s Lacim na tomto linku.

Anglický letný tábor v BiLingvi

Zábavu ale aj hravé učenie zažijú vaše deti v denných letných táboroch od BiLingvi, ktoré sú zamerané na angličtinu. Program nespočíva len v hodinách angličtiny, práve naopak, je plný hier, zábavy, pohybu či tvorivých dielní.

Pozrite si ponuku letných anglických táborov BiLingvi na tomto linku.

detsky tabor2

Anglický tábor Happy Campers

Anglický tábor Happy Campers

Ak by ste chceli pobytový tábor zameraný na angličtinu, vyskúšať môžete tábor Happy Campers pre deti alebo teenagerov. Na týchto táboroch sa deti môžu ponoriť do sveta angličtiny a zábavy na celý týždeň.

Pozrite si ponuku anglického letného tábora Happy Campers na tomto linku.

Tip: Pozrite si zoznam top letných jazykových táborov pre deti na rok 2023.

Čo robiť, keď vaše dieťa nechce ísť do tábora?

Niekedy môže nastať situácia, že sa deti rozhodnú, že do tábora ísť nechcú. Čo ako rodič v tomto prípade robiť?

Prvým krokom je jednoznačne otvorená komunikácia. Úprimný a otvorený rozhovor je nevyhnutný. Vypočujte vaše deti a ich obavy, prediskutujte s nimi dôvody, pre ktoré do tábora nechcú ísť. Pochopenie ich obáv je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ako ďalej.

sad child

Ak sa vaše deti obávajú pobytového tábora, kde sa prespáva, môžete zvážiť alternatívne možnosti, ako sú denné tábory alebo iné špecializované tábory. Diskusia o rôznych možnostiach môže zmierniť ich obavy.

Ak je to možné, dohodnite si návštevu tábora na skúšobnú dobu. To umožní vašim deťom zoznámiť sa s prostredím, personálom a aktivitami, čo by mohlo znížiť ich neochotu zúčastniť sa na tábore.

Pozitívny vplyv môže mať aj povzbudzovanie vašich detí, aby vyskúšali niečo nové. Ukážte im, aké zábavné a vzrušujúce môže byť zúčastniť na tábore a inšpirujte ich k tomu, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny.

Aj keď je prospešné povzbudzovať deti, aby skúšali nové veci, je rovnako dôležité rešpektovať ich preferencie a rozhodnutia. Ak dieťa aj po rozhovore s vami naďalej odmieta navštevovať tábor, rozhodne nemá význam deti nútiť – to by prinieslo len negatívne dopady. Zvážte radšej alternatívne letné aktivity, ktoré budú v súlade so záujmami vašich detí a budú im prinášať radosť.

Nebojte sa táborov – legislatívna úprava detských táborov

Aj záležitosť ako sú letné tábory pre deti podlieha právnej a legislatívnej regulácii. Neupravuje ich síce jeden konkrétny zákon, ale regulácia táborov je obsiahnutá v niekoľkých právnych predpisoch. Tie upravujú záležitosti, ako sú hygienické požiadavky, ochrana osobných údajov, povinnosť náhrady škody ale aj tresná či občianskoprávna zodpovednosť.

summer camp law

Základným predpisom, ktorý upravuje podrobnosti o organizácii táborov je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Vyhláška pod pojmom zotavovací pobyt rozumie „organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na dlhší čas ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti“.

Detské tábory sa teda zaradzujú do tejto kategórie zotavovacích pobytov. (Aj keď existuje tiež iný pohľad na túto záležitosť, a síce že tábory spĺňajú zákonom stanovenú definíciu zájazdu, a tak je podľa zákona o cestovnom ruchu organizovanie táborov umožnené len certifikovaným cestovným kanceláriám.)

Spomínaná vyhláška ustanovuje niekoľko podrobností týkajúcich sa organizácie táborov, zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, zdravotnej a odbornej spôsobilosti pracovníkov na tábore, dennom režime detí, požiadavkách na zariadenie pre tábor a jeho prevádzke, stravovanie detí, vybavenie lekárničky povinnosti zdravotníka a podobne.

Napríklad: Priestory na stravovanie (par. 8, ods. 11) sa musia deliť na jedáleň, kuchyňu, umyváreň riadu a skladovacie priestory.  Stravovanie detí (par. 9, ods. 1) musí byť zabezpečené s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná.

Najviac povinností a aj zodpovedností má pri táboroch usporiadateľ, následne hlavný vedúci tábora a prípadne vedúci tábora, ktorí majú zodpovednostný vzťah voči deťom, ale aj inštruktorom, animátorom, ostatným vedúcim a navzájom voči sebe.

detsky tabor

Pokiaľ ide o počet detí, ktorý pripadá na jedného vedúceho, legislatívne počet detí v oddieli nie je upravený. Pri organizovaní táborov (zotavovacích podujatí) však musia byť dodržané požiadavky stanovené vyhláškou tak, aby bol zabezpečená ochrana zdravia detí. Na základe odporúčaní hlavného hygienika SR by mal byť počet detí nasledovný:

  • deti vo veku od 7 do 9 rokov: 12,
  • deti vo veku od 10 do 12 rokov: 16,
  • deti nad 12 rokov: 20.

Pri organizovaní táborov je prioritou dbať na opatrenia, ktorými sa predchádza zraneniam. V rámci tábora možno zodpovednosť rozdeliť na občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť. Počas táborov môže dôjsť k rôznym situáciám, ako napríklad odcudzenie vecí, strata majetku či iné situácie, ktoré sa jednotlivo riešia vzhľadom na zanedbanie individuálnych povinností.

Ďalšou právnou oblasťou týkajúcou sa aj táborov, je ochrana osobných údajov detí. Ide o údaje, ktoré ustanovuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (známy aj ako GDPR zákon). Počas táborov sa tento zákon uplatňuje aj pri fotografiách detí vyhotovených počas letného tábora. Fotografie sa často používajú ako propagačné materiály, no na ich použitie je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Záver

Letný tábor je skvelou príležitosťou pre deti vyskúšať niečo nové, vytvoriť si nové priateľstvá a zažiť poriadne letné dobrodružstvo. Zúčastniť sa na tábore prináša množstvo výhod, od odreagovania sa od digitálnych technológií až po zlepšenie komunikačných zručností. Deti sa môžu učiť sa novým zručnostiam, objavovať nové záľuby a záujmy a v neposlednom rade vytvoriť si nezabudnuteľné spomienky.

Ak by vaše deti chceli ísť do letného tábora, skvelým spôsobom je, vybrať tábor spoločne podľa ich záujmov a toho, čo by ich bavilo. Ak by mali vše detičky obavy, alebo by začali o tábore pochybovať, veďte s nimi otvorený rozhovor a porozprávajte sa o ich strachoch a obavách. Ak by však stále odmietali, určite ich nenúťte, aby sa tábora zúčastnili, pretože to pre nich bude stresujúce. Radšej sa pokúste spoločne vymyslieť alternatívy toho, ako môžu stráviť leto tak, aby sa zabavili a boli spokojné.

Pri výbere letného tábora sa môžete inšpirovať aj niektorými, ktoré sme spomínali v článku. Určite s deťmi výber prediskutujte, aby ste vybrali taký, na ktorý sa budú tešiť a ktorý si užijú.


Môže sa vám tiež páčiť