Koľko času môže stráviť dieťa pred televíziou alebo na internete a ako vplýva prílišná expozícia technológií na deti? ...