Otec na materskej dovolenke by mal byť štandard

Už dávno neplatí, že je to výhradne matka, kto sa stará o novorodené bábätko. Tradičné roly v domácnosti prešli v posledných rokoch transformáciami a výnimkou nie je ani posun vo vnímaní materskej dovolenky. Kým kedysi táto „dovolenka“ patrila výhradne matkám, dnes je otec na materskej dovolenke čoraz častejší úkaz.

Author avatar
Kaja
Otec na materskej dovolenke

Čo v článku nájdete:

Už dávno neplatí, že je to výhradne matka, kto sa stará o novorodené bábätko. Tradičné roly v domácnosti prešli v posledných rokoch transformáciami a výnimkou nie je ani posun vo vnímaní materskej dovolenky. Kým kedysi táto „dovolenka“ patrila výhradne matkám, dnes je otec na materskej dovolenke čoraz častejší úkaz.

V posledných rokoch trend mužov poberajúcich materský príspevok narastá. Pohľad na túto rolu sa postupne mení a v spoločnosti sa začína zdôrazňovať rovnosť rolí v starostlivosti o dieťa. Už to nie sú len matky, ktoré zostávajú s deťmi doma, ale mnoho otcov si uvedomuje dôležitosť tejto úlohy. Tento „trend“ nielenže poskytuje otcom vytvoriť si hlbší vzťah s dieťaťom, ale tiež môže podporovať rovnováhu medzi kariérnym a rodinným životom v rámci vzťahu rodičov.

otec na materskej dovolenke s dietatom

Trend otcov na materskej dovolenke prináša mnoho pozitív. Otcovia majú príležitosť lepšie spoznať potreby svojich detí, vytvoriť si silnejšie puto a podieľať sa na ich výchove už od útleho veku. Nehovoriac o oslabovaní a odstraňovaní stereotypov v spoločnosti o tom, že starostlivosť o deti a ich výchova leží prevažne na pleciach matiek.

Otcovská dovolenka z legislatívneho hľadiska

V novembri 2022 boli prijaté normy a predpisy, ktoré schválili otcovskú dovolenku (a zmenu v názve z rodičovskej dovolenky otca na otcovskú dovolenku). Prijatím týchto noviel a predpisov došlo k zosúladeniu slovenských právnych predpisov so smernicou Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov.

Nárok na otcovskú dovolenku má otec na obdobie maximálne 2 týždňov (14 kalendárnych dní). Môže sa oň požiadať počas 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Ak sa teda otec rozhodne, že ostane doma s matkou a dieťaťom, má počas týchto 14 dní nárok na tzv. otcovské. Ide o nemocenskú dávku zo sociálneho poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Po ukončení týchto dvoch týždňov však má otec nárok na uplatnenie materského (pokiaľ si ho neuplatňuje matka). Ak si otec uplatní otcovské, prvé dva týždne otcovského sa odrátajú od štandardnej dĺžky materského, ktorá je 28 týždňov. Tak má otec nárok na 26 týždňov materského. Využiť možnosť otcovského je ľubovoľná, nie je povinnosťou. Ak sa teda otec rozhodne z akéhokoľvek dôvodu túto možnosť nevyužiť, alebo ju využiť nemôže, môže čerpať dávku materského. V tomto prípade bude dĺžka materského 28 týždňov. Dieťa, na ktoré bude toto materské čerpať, musí mať vek najmenej 6 týždňov a najviac 3 roky.

Dĺžka materského sa predlžuje v prípade ak je otec osamelý, a to na 31 týždňov alebo na 37 týždňov, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.

Otec na materskej dovolenke – nový štandard

Už len samotný pojem „materská dovolenka“ po dlhé roky evokuje, že zostať s dieťaťom doma a starať sa oň spadá do úloh matiek. Tento stereotyp, že opatrovateľské povinnosti pripadajú na ženy, sa však v posledných rokoch postupne oslabuje. Čoraz viac otcov zostáva s novorodeniatkom doma, napríklad práve z dôvodu, že matka zarába viac. Avšak otcovská „materská“ dovolenka má viac než len finančné výhody. Otec na materskej dovolenke by nemalo byť niečím výnimočným, práve naopak. Tak, ako je prirodzené, že matky zostávajú s bábätkom doma, rovnako by to malo byť aj v prípade otcov. Koniec koncov, aj otcovia zohrávajú dôležitú úlohu pri výchove. Otcovská „materská“ dovolenka môže totiž podporiť silnejšie rodinné putá a spojenie medzi otcom a dieťaťom už od začiatku.

Tip: Prečítajte si v našom staršom článku prečo je vzťah otca s dieťaťom rovnako dôležitý a ako sa dá budovať.

Normalizácia otcov na materskej dovolenke môže tiež viesť k podpornejšiemu pracovnému prostrediu a rovnosti zamestnancov. Je to nielen legislatíva, ale aj spoločnosť a zamestnávatelia, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných kultúr, ktoré podporujú a vyhovujú požiadavkám otcovskej dovolenky. A to všetko môže viesť k lepšiemu začleneniu otcov na materskej dovolenke do kultúry a fungovania spoločnosti.


Môže sa vám tiež páčiť