Učenie s deťmi. Ako na to?

Učenie je celoživotný proces. Učíme sa celý život a začíname, naozaj, skoro. Už škôlka predstavuje veľkú zmenu v životoch detí. Odrazu každodenne navštevujú jeden a ten istý priestor, v ktorom má deň svoj prísny režim, musia sa vyrovnať s autoritou v podobe učiteľa a naučiť sa spolupráci v kolektíve detí. Týmto sa to celé  začína a občas má človek pocit, že nikdy nekončí.

Author avatar
babydrea

Čo v článku nájdete:

Ďalšiu fázu predstavuje prechod na základnú školu. Tu sa už končí hra a vyžaduje sa skutočné sústredenie. Ako motivovať dieťa k učeniu, aby si zachovalo svoju prirodzenú zvedavosť aj napriek tomu, že akási pomyselná časť detstva pomaly končí? Ako motivovať dieťa k výkonom?

Vo váš prospech hrá fakt, že deti sú ako špongie, ktoré nasávajú všetko, na čo natrafia vo svojom okolí. Možno by stálo za to položiť si otázku, či nám ozaj ide o to deti motivovať alebo by sme sa skôr mali snažiť „nezabiť“ v nich tú prirodzenú túžbu poznávať svet?

Učím, učíš, učíme…

Všetky začiatky sú ťažké a inak to nie je ani v prípade učenia sa vašich detí. Je preto dôležité vnímať celú situáciu realisticky a klásť na deti iba také požiadavky a nároky, ktoré dokážu zvládnuť a uniesť. A to je zároveň prvý krok, ako hneď v úvode dieťa neznechutiť.

Dieťa sa nechce učiť, pretože je to buď nudné, alebo príliš náročné. Aby ste ho naučili, ako sa správne učiť, musíte nájsť takú oblasť vzdelávania, ktorá ho zaujíma, v ktorej chce napredovať a ktorej rozumie.

Ak váš syn miluje futbal, bavia ho tréningy a táto činnosť ho napĺňa, spôsob ako motivovať dieťa k učeniu, napríklad, anglického jazyka je povedať mu, že iba vďaka cudzím jazykom bude môcť hrať vo svetových kluboch. Keď chce byť úspešným bankárom, bude tým najlepším práve vďaka znalosti matematiky, pretože spočíta aj to, čo ostatným unikne. V prípade, že ho baví bicykel, robiť tie najkreatívnejšie triky na bicykli mu pomôže fyzika.

Učenie sa s deťmi formou hry.

S deťmi by ste sa mali učiť tak, aby pre nich bolo učivo zrozumiteľné a jasné. Preto najprv študovaný jav pozorujte, potom si ho priblížte a skúste nový poznatok dieťaťu preklopiť do bežného života.

Aby bolo výsledkom efektívne učenie, naučte vaše dieťa pracovať s časom. Predtým, ako spolu začnete pracovať na úlohách, vopred si stanovte počet minút. Máš dve domáce úlohy a prečítať úryvok z čítanky, koľko myslíš, že na to potrebuješ? 40 minút? V poriadku, takže budeme pracovať do 17.40.

Typológia, ktorá vám môže pomôcť, ako sa učiť s deťmi.

Je známe, že poznáme štyri učebné štýly:

  • Zrakovo-obrazový,
  • sluchový,
  • vizuálno-verbálny,
  • pohybový.

Ak je vaším cieľom motivovať dieťa k učeniu a ukázať mu, ako sa správne učiť, potom určite viete, k akému učebnému štýlu patrí.

Tí, ktorí patria do skupiny zrakovo-obrazovej, počas učenia uprednostňujú obrázky, fotografie, mapy, tabuľky, grafy, symboly a všetko, čo môžu pozorovať zrakom.

Deti, u ktorých má prevahu sluch určite uprednostnia diskusiu. Najlepšie sa takýmto typom učí v priebehu rozhovoru, spolu so spolužiakmi. Pamätajú si to, čo počuli.

Zrakovo-slovný typ najradšej pracuje so zrakom a slovom, to je jasné. Preto u nich počas učenia zaberá písaný text, majú tzv. fotografickú pamäť. To, čo si prečítajú si neskôr dokážu v pamäti vyloviť. Učivo si opakuje prepisovaním, a preto je v takomto prípade vhodné používať pracovné listy.

No a na záver pohybový typ, ktorý sa počas učenia potrebuje hýbať. Takže sa buď prechádzajú, alebo manipulujú s nejakým predmetom v rukách, žujú žuvačku a potrebujú častejšiu prestávku.

Viete do akej skupiny patrí vaše dieťa? Rozvíjajte ich predstavivosť a zabávajte sa s nimi nielen vonku, ale aj doma. V tomto článku sme napríklad písali o užitočných tipoch ako zabaviť dieťa doma.

Efektívne učenie

Aby malo učenie zmysel a prinášalo dlhodobé výsledky musíte sa s deťmi učiť pravidelne a systematicky. Vždy zopakovať už naučené a pripojiť menšiu časť nového učiva. Všeobecne platí, že sa oplatí dávať deťom úlohy z učiva, ktoré ešte nemajú úplne osvojené. Učia sa na nich napriek tomu, že ich odpovede nie sú správne. Takže môžete aj takto zefektívniť učenie sa vášho dieťaťa.

Jednou z možností je aj to, že si dieťa zostaví písomku pre samo seba. Vďaka tomu, že si vymýšľa a predstavuje, aké otázky by ho v škole mohli čakať si zároveň opakuje naštudované.

Tip: Prečítajte si v staršom článku ako rozvíjať detské myslenie pomocou kníh!

Úlohy obmieňajte. Algebra hneď na niekoľko spôsobov. Precvičovanie slovies ako diktát, ako doplňovačka ako slohová práca.

Nechajte deti parafrázovať. Prerozprávať rozprávku, prečítaný text, znenie zadanej úlohy. Nech vám vysvetlia, čo v tej úlohe majú robiť a čo sa od nich očakáva. V prípade, že sa dieťa nechce učiť, aj toto je cesta. Ukázať mu, ako sa efektívne učiť a že to nemusí byť iba o sedení na zadku, nad kopou papierov a s perom v ruke.

Učte dieťa samostatnosti

Naučte dieťa, ako sa učiť, a potom ho postupne nechajte plávať samo. Neplánujte mu činnosť, nech si plán práce nastaví samo. Známky, ktoré za prípravu dostane, budú skutočne jeho, zaslúžené a výsledkom jeho samostatnej práce. Dieťaťu tým dávate najavo, že veríte jeho schopnostiam a že mu dôverujete.

Ako roky utekajú a dieťa rastie, priamo úmerne by mala ubúdať aj vaša kontrola nad učením sa dieťaťa. Musíte mu dať jasne najavo, že príprava do školy je jeho zodpovednosť.

Ako teda motivovať dieťa? Dá sa v jeho prípade dosiahnuť efektívne učenie? Určite áno! Nájdite spolu to, čo ho baví. Pokúste sa poukázať na využitie učiva v bežnom živote a naučte ho ceniť si a pracovať so svojím časom. Nemenej dôležité je, aby ste si navzájom s dieťaťom verili.

Rímsky filozof Seneca povedal: „Učíme sa pre život, nie pre školu“. Môže to znieť ako fráza a vaše deťúrence asi len zagúlia očami, no v tejto vete sa skrýva veľká pravda. Skúste ju votrieť pod kožu vašich detí! Neponúkajte im iba vedomosti, ale tiež cieľavedomosť, sebavedomie a istotu, že dokážu veľké veci…!


Môže sa vám tiež páčiť