Čo je rodičovská dohoda

Niekedy sa veci nevyvíjajú tak, ako sme plánovali a to, čo sme si mysleli, že bude trvať večne, sa končí. Rozvod však nemusí byť nepríjemnou záležitosťou, ak sa obe strany dokážu dohodnúť. Ak sú v manželstve aj maloleté deti, súd upravuje aj výkon rodičovských práv a povinností.

Author avatar
admin
Najcastejsie kladene otazky

Čo v článku nájdete:

Niekedy sa veci nevyvíjajú tak, ako sme plánovali a to, čo sme si mysleli, že bude trvať večne, sa končí. Rozvod však nemusí byť nepríjemnou záležitosťou, ak sa obe strany dokážu dohodnúť. Ak sú v manželstve aj maloleté deti, súd upravuje aj výkon rodičovských práv a povinností.

Ak majú manželia maloleté deti, pri rozvode manželstva je s konaním o rozvode vždy spojené aj konanie o úprave rodičovských práv a povinností. Táto úprava sa následne stane súčasťou rozsudku o rozvode. Pri rozvode manželstva sa musia určiť minimálne tieto tri dôležité body:

  • zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti;
  • zastupovanie dieťaťa a správa jeho majetku;
  • výška výživného.

Pri rozvode majú rodičia v rámci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností v zásade dve možnosti:

  • ponechať súd, aby rozhodol o porozvodovom (alebo porozchodovom) usporiadaní;
  • rodičovská dohoda.

Čo je rodičovská dohoda?

Rodičovská dohoda je dohoda o tom, ako si vy ako rozvádzajúci manželia (alebo rozchádzajúci sa partneri) upravíte váš vzťah a starostlivosť o dieťa/deti. Rodičovskú dohodu si môžete pripraviť sami alebo s asistenciou právnych zástupcov, pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo mediátora. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby bola rodičovská dohoda spísaná odborníkom, pretože súd ju bude posudzovať a schvaľovať.

Rodičovská dohoda zvyčajne zabezpečí hladší, rýchlejší a lepší priebeh rozvodového konania. Je výhodou pre všetky strany – pre vás, pretože si sami upravíte otázky, ktoré by za vás inak musel upraviť súd; pre vaše dieťa/deti – pretože vy ako rodičia poznáte svoje deti najlepšie a budete tak prihliadať na ich záujmy, potreby a pocity. Zároveň rodičovskou dohodou sudca vidí, že ste ako rodičia dvaja rozumní ľudia, ktorým aj napriek tomu, že sa rozhodli nežiť spolu, záleží na svojich deťoch a ich spokojnosti, živote a šťastí.

Čo obsahuje rodičovská dohoda?

Rodičovská dohoda nemá pevne určenú formu. Môžu sa v nej upravovať rôzne aspekty rodičovských práv a povinností, no predovšetkým sa určuje spôsob starostlivosti o dieťa. Zákon k dnešnému dňu pozná tri možnosti:

  • výlučná osobná starostlivosť jedného z rodičov;
  • striedavá osobná starostlivosť oboch rodičov;
  • spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov.

Výlučná osobná starostlivosť jedného z rodičov znamená zverenie dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov. Avšak druhý rodič nestráca ostatné rodičovské práva a povinnosti, ako napríklad právo na spolurozhodovanie o výchove či poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Striedavá osobná starostlivosť znamená intervalové striedanie v starostlivosti o dieťa rodičmi. Interval striedavej starostlivosti nie je zákonom určený a prihliada sa na individuálny režim, tak, aby bol v najlepšom záujme dieťaťa.

Spoločná osobná starostlivosť bola do právneho poriadku zavedená len tento rok. Zohľadňuje požiadavku rodičov, ktorí nechcú mať striktne vymedzený interval striedavej starostlivosti. Ide napríklad o prípady, kedy rodičia aj po rozvode žijú v jednej domácnosti alebo v blízkosti jeden druhého, kedy ostávajú v dennom kontakte s deťmi.

Kedy predložiť rodičovskú dohodu?

Rodičia sa môžu dohodnúť kedykoľvek do momentu vyhlásenia rozsudku. Ideálne je ak sa rodičovská dohoda predloží už spolu s návrhom na rozvod. Môže však tiež vzniknúť aj počas informatívneho výsluchu na súde pred začiatkom prvého pojednávania. Môže sa tiež predložiť aj počas prvého pojednávania. Ak sa rodičia dohodnú až po podaní návrhu na rozvod, súd túto dohodu uprednostňuje pred autoritatívnym dokazovaním a dohodu posúdi a schváli.

Schválenie súdom a čo súd skúma

Rodičovská dohoda sa predkladá súdu na schválenie, inak nemôže byť vykonateľná. Súd ju preskúma aby určil, či je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Pri jej posudzovaní sa zohľadňujú dôležité faktory, ako je starostlivosti o dieťa, bezpečie, stabilita prostredia, ochrana dôstojnosti a duševného, telesného a citového vývinu, zachovanie identity a rozvoja schopností a vlôh, názor dieťaťa, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahov s oboma rodičmi, súrodencami a inými blízkymi osobami a podobe.

Vzor rodičovskej dohody si môžete stiahnuť na tomto linku.

Ďalší typ rodičovskej dohody nájdete aj na tomto linku.

Rodičovskú dohodu si môžete tiež vygenerovať na tejto stránke. Stačí zodpovedať na niekoľko otázok.


Môže sa vám tiež páčiť